OptiGrass od nasion BesterGrass do kiszonki

1. Analiza gleby

 • trawa może rosnąć na każdym typie gleby
 • analiza gleby jest bardzo niezbędna co 4 lata
 • dodanie wapna (CaCO3) podwyższa pH
 • nawożenie oparte na analizie gleby daje wysoki plon o możliwie najniższym koszcie
Minimalne pH gleby dla efektywnego wzrostu
lekka gleba ciężka gleba
trawa 5,0 – 6,0 5,0 – 6,0
trawa/koniczyna 5,8 6,0
lucerna 5,8 6,5

2. Przygotowanie podłoża

 • zniszczenie chwastów herbicydem totalnym (Glifosat)
 • stosuj pług (nie bronę talerzową), aby zaorać chwasty z nasionami
 • głębokość orki 20-25 cm; ustaw prawidłowo pług
 • użyj wału zagęszczającego, jeśli siew nasion jest planowany 1-3 tyg. po orce
 • równe przygotowanie podłoża (bez brył)

3. Siew

 • najlepszą techniką siewu jest siew rzutowy (bez rzędów)
 • optymalna odległość rzędów : 6-10 cm
 • głębokość siewu: 1-1,5 cm
 • stosując siewnik zbożowy – siej krzyżowo
 • użyj walca lub zagęszczacza po siewie zapewniając lepsze ubicie gleby
 • ilość nasion: Bestergrass 45-50 kg/ha, lucerna 25 kg/ha
 • należy użyć bakterii Rhizobium (zaszczepione nasiona) na areał gdzie nie było lucerny

4. Kontrola chwastów

 • stosuj herbicydy, jeśli jest to konieczne; pytaj swojego doradcę o dobór właściwego herbicydu mając na uwadze wiodący chwast na polu
 • pierwsze koszenie trawy po siewie (15-20 cm), aby zatrzymać wzrost chwastów i poprawić krzewienie traw
 • na polach o wysokim zachwaszczeniu zalecany jest jesienny siew traw
Nawożenia traw przy wystarczających składnikach (NPK) w glebie
okres N ((koszenie) N (pastwiskowanie) P2O5 K2O
Wczesna wiosna spring 90 – 120 60 – 100 95 100 – 120
po 1 pokosie 80 – 100 40 – 60 80 – 100
po 2 pokosie 60 – 80 30 – 50 60 – 80
po 3 pokosie 40 – 50 20 – 30 60 – 80
po 4 pokosie
razem 270 – 350 150 – 240 95 300 – 380

5. Nawożenie

Dla uzyskania optymalnego wzrostu i jakości traw stosuj program nawożenia “OptiGrass” firmy De Heus, oparty na analizie gleby.

Obornik i gnojowica dostarczają wiele składników!

Zalecana dawka:

 •  obornik: 40-60 t/ha
 • gnojowica : 30-40 m3/ha