Gospodarstwo Bogusław i Piotr Krępscy

Pełna uprawa i zasiew BG-11 Milkway Complex

Zgodnie z ustalonym harmonogramem GRASS INTO GOLD w gospodarstwie pana Bogusława i Piotra Krępskich na 2 hektarach zaplanowano pełną uprawę starej darni oraz ponowny zasiew trawy. Po zbiorze 4 pokosu właściciele nawieźli łąkę obornikiem i wykonali orkę. Po uprawie przedsiewnej wykonano siew mieszanki BG-11 Mikway Complex. Mieszanka traw z dodatkiem koniczyny czerwonej to naturalny z punktu widzenia pana Piotra wybór. Wyeksploatowana i zachwaszczona darń będzie zastąpiona cennymi roślinami pastewnymi.

Siew został wykonany w pierwszym tygodniu września. Ponad miesiąc później nowy zasiew prezentuje się obiecująco. Zdjęcia wykonane w trakcie wizyty 19 października. W wyraźnych rzędach widoczne są młode siewki traw i koniczyny. Z niecierpliwością czekamy do wiosny…..

Galeria zdjęć

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!