Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana

Podsiew i pierwszy pokos

OHZ Lubiana

Podsiew na stanowisku „Serek” podzieliliśmy na dwa etapy – cześć użytku podsialiśmy na jesień 2018, a drugą cześć wiosną 2019. Zdecydowanie lepiej wygląda użytek podsiewany na jesień z uwagi na jakąkolwiek wilgoć w czasie jesienno-zimowym, natomiast obecne temperatury, jak również wiosenna susza, spowodowały mniejszy przyrost masy zielonej traw sianych w tym roku.

Natomiast znacząco poprawiła się jakość traw, a obecność życic spowodowała zwiększoną ilość cukrów, przez co zielona masa lepiej się zakiszała. Czas na pierwszy pokos! Tylko pamiętajcie – kosimy na minimum 7-8cm, a po pokosie dokarmiamy potasem, bo nie samym azotem żywi się trawa J

Galeria zdjęć

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!