Gospodarstwo Bogusław i Piotr Krępscy

Podsiew Mieszanką BG-2 Milkway Tetra

Nadszedł dzień podsiewu łąki. Sprawdzony przez Pana Bogusława w tego typu zabiegach talerzowy siewnik zbożowy dzięki odpowiednim ustawieniom może być z powodzeniem wykorzystywany do drobnych nasion traw. Talerze nacinają darń przed rozprowadzeniem nasion, co pozwala na ich lepsze „zainstalowanie” .Do renowacji wybrano mieszankę traw pastewnych BG-2 Milkway Tetra. Kompozycja życicy mieszańcowej i życicy trwałej wzbogaci skład runi i wpłynie na podniesienie walorów żywieniowych. To szybko kiełkujące gatunki, które od wielu lat są z powodzeniem są wykorzystywane w podsiewach na teranie całego kraju. Pan Bogdan zastosował dawkę 25 kilogramów na każdy hektar użytku. Przy korzystnych warunkach pogodowych pozwoli to zagęścić ruń i obserwować oczekiwane efekty jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Galeria zdjęć

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!