Gospodarstwo Rolne Andrzej Ficak

Przegląd użytku zielonego

30.05.2019

Tuż przed dość spóźnionym (ze względu na warunki pogodowe) pierwszym pokosem przeprowadziliśmy wspólną lustrację wybranego użytku zielonego. Najbardziej niepożądanymi roślinami w runi, których obecność stwierdziliśmy są: mniszek, krwawnik i szczaw. Dlatego zdecydowaliśmy o zastosowaniu herbicydu Fernando Forte 300 EC gdyż zwalczy one wszystkie wymienione chwasty. Dodatkową zaletą tego środka jest jego krótki okres karencji i bezpieczeństwo dla zwierząt. Technologia, którą zastosujemy na tym pastwisku polega na zebraniu pierwszego pokosu, następnie kolejny odrost zostanie spasiony przez jałówki i po odrośnięciu przeprowadzimy zabieg herbicydowy wspomnianym środkiem oraz podsiew nasionami szlachetnych gatunków traw. Od przebiegu tych wszystkich zabiegów będziemy Was infomować na bieżąco – relacjami prosto z użytku zielonego!

Galeria zdjęć

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!