Gospodarstwo Majątek Ziemski Stary Jaworów SA

Rusza projekt Idealna Bela z GR Stary Jaworów

Razem z Gospodarstwem Majątek Ziemski Stary Jaworów rozpoczynamy projekt Idealna Bela, którego celem jest znalezienie przepisu na baloty z idealną sianokiszonką.

W dniach 27-28 maja braliśmy udział w zbiorze lucerny oraz traw z użytków zielonych gospodarstwa. Zbiór sianokiszonki wykonano prasą stałokomorową z owijarką CLAAS ROLLANT 455 UNIWRAP. Zbierany materiał stanowiła lucerna odmiany Yellow Jacket od Barenbrug oraz mieszanki traw pastewnych. Do zakiszania zielonek użyto dwóch Inokulantów Pioneer®, 11 G22 oraz 11 GFT.  Przygotowanym w ten sposób balotom przyporządkowano różne kolory, odpowiednio dla każdej z czterech grup bel, które zostaną poddane badaniom laboratoryjnym. Podczas prac na użytkach zielonych ekspertom towarzyszyła ekipa filmowa, dokumentująca  przebieg projektu.

Zebrany materiał po 12 tygodniach zostanie poddany badaniom laboratoryjnym, których celem będzie analiza jakości przygotowanych kiszonek. Laboranci wskażą także, które z przyjętych w projekcie zmiennych miały największy wpływ na końcowy wynik oceny jakości balotów. Rezultaty zostaną skonsultowane ze środowiskiem uniwersyteckim.

Podczas naszej wizyty mieliśmy także okazję sprawdzić jakość kiszonek z kukurydzy. Specjaliści Corteva Agriscience / Pioneer pobrali i zbadali próbki w specjalinym laboratorium mobilnym SILAB. Wyniki były zadowalające 🙂 Pani Bogusia, główny Zootechnik w Gospodarstwie, oprowadziła nas po swoich włościach.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!