Wasze pytania – nasze odpowiedzi

Przyczyną powstawania wrzodów racic jest zwykle niewypoziomowana racica – jeden palec jest wyższy, przez co musi znosić większy nacisk. W efekcie powstają wrzody. Wrzód racicy jest przyczyną ogromnego bólu, zniechęca zwierzęta do podchodzenia do stołu paszowego, powodując spadek produkcji i parametrów mleka. Interwencja dobrego korektora może pomóc, w innym przypadku grozi nam wybrakowanie zwierzęcia. Warto pamiętać by wprowadzając jałówki i krowy do obory rusztowej uprzednio wykonać korekcję. Należy przyjrzeć się również krowom i ich zachowaniu w oborze. Krowy powinny spędzać jak najwięcej czasu leżąc i przeżuwając. W tym celu niezbędna jest odpowiednia ilość wygodnych miejsc legowiskowych oraz przestrzeni przy stole paszowym, pozwalającej na szybkie pobranie odpowiedniej ilości paszy. Jeśli krowy pomimo odpowiedniej ilości legowisk i przestrzeni, dużo czasu spędzają przy stole paszowym, warto przyjrzeć się strukturze TMR – możliwość sortowania TMR na stole paszowym wydłuża czas spędzony na pobieranie, przez co również przyczynia się do większego obciążenia racic. De Heus jest inicjatorem i patronem #Akademii #Zdrowej #Racicy – programu edukacyjnego dla hodowców bydła, korektorów i doradców firmy De Heus, którzy dzięki akademii posiadają bardzo dużą wiedzę na temat profilaktyki racic -zachęcam do kontaktu. Polecam również nasze filmy z poradami specjalistów dotyczącymi zdrowia racic.

Wartość użytkową łąk można poprawić na wiele sposobów – zależnie od występujących na nich problemów. Najczęściej renowacja użytku zielonego na glebach torfowych polega na zastosowaniu herbicydu jesienią tak, aby przygotować ruń do wiosennego podsiewu. Warto taką łąkę ostatni raz na jesieni bardzo nisko skosić, a po skoszeniu można rozsiać nawozy fosforowe na kolejny rok użytkowania (fosfor nie zostanie wypłukany przez zimowe opady). Wczesną wiosną taką łąkę bronujemy bardzo intensywnie broną zębową i podsiewamy odpowiednio dobraną mieszanką traw (polecamy mieszankę ? B&G-4 Milkway Universal https://bit.ly/2AKmC48). Po zaobserwowaniu kiełkujących nowych gatunków szlachetnych z podsiewu dopiero przeprowadzamy nawożenie azotowo-potasowe. Na użytkach torfowych, na których występują zastoiska wody wczesną wiosną a w całym roku łąki takie są wilgotne, idealnym rozwiązaniem jest podsiew bezpośrednio po zbiorze pierwszego pokosu. W takim wypadku należy ograniczyć nawożenie azotowe wiosną przed pierwszym pokosem. Na glebach słabych (lekkich) lepsze efekty daje zastosowanie podsiewów jesiennych lub całkowite zniszczenie użytku i założenie łąki na nowo. Weryfikację, czy użytek nadaje sę do podsiewu, czy do pełnej uprawy, należy przeprowadzić poprzez ocenę zachwaszczenia. Jeżeli dominuje wśród chwastów perz, należy przeprowadzić oprysk herbicydem nieselektywnym (totalnym) i zastosować pełną uprawę i siew do połowy września. Użytki nadające się do podsiewu na słabych stanowiskach należy odchwaścić między pokosami (przed drugim lub trzecim pokosem) używając np Fernando Forte gdyż ma bardzo krótki okres karencji i dzięki temu jest bezpiecznym środkiem. Następnie bezpośrednio po przeprowadzeniu pokosu na przełomie sierpnia/września (najczęściej po trzecim pokosie) należy użytek zbronować broną zębową i przeprowadzić podsiew mieszanką ? B&G-8 Milkway Structo https://bit.ly/3e9cqQh Tak podsiany użytek nawozimy w połowie października nawozami fosforowo-potasowymi.

Temperatura, w której krowy czują się komfortowo, to 8-16⁰C. Ze względu na procesy fermentacyjne w żwaczu, w wyniku których powstaje duża ilość ciepła, krowy znacznie lepiej adaptują się do niższych temperatur, ponieważ ciepło z powodzeniem zużywane jest na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała. Sytuacja jest znacznie trudniejsza wraz z nadejściem upałów. Krowy w tym czasie muszą pozbywać się nadmiaru ciepła z organizmu, mobilizując swoje mechanizmy regulacyjne. Wzrasta wtedy częstotliwość oddechów, zwiększa się ilość wydzielanego potu i wydalanego moczu oraz wzrasta pobranie wody, która również pomaga krowom w obniżeniu temperatury. We wszystkich tych procesach krowy zużywają część pobranej energii oraz wydalają dużą ilość makroelementów wraz z potem i moczem. Spadek produkcji mleka, sięgający często kilku litrów od krowy dziennie, pogorszenie wskaźnika zacieleń oraz słabsze manifestowanie rui, jest w tym okresie spowodowane głównie przez te straty i występujące w ich wyniku duże niedobory. Bardzo ważne jest w tym okresie zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w oborze poprzez zastosowanie wentylatorów ograniczających wilgotność i wymuszających ruch powietrza, który pomaga zwierzętom w oddawaniu nadmiaru ciepła oraz ogranicza zagrzewanie się kiszonek na stole paszowym. Szczególnie narażone na stres cieplny są krowy we wczesnej laktacji, od których oczekujemy wysokiej wydajności, szybkiego zacielenia. Zapewnienie tym krowom odpowiedniej koncentracji energii w dawce oraz zwiększonej suplementacji makroelementów to kluczowe elementy ograniczania niekorzystnych efektów wysokich temperatur. Stworzyliśmy w tym celu specjalną mieszankę mineralną dla krów w laktacji #Bestermine #Lato (https://bit.ly/31ARpvd) z formułą #TermoCaps, której dawkowanie jest uzależnione od temperatury. Mieszanka uzupełnia makroelementy oraz stymuluje krowy do pobierania dużej ilości pasz w celu ograniczenia ujemnego bilansu energetycznego W czasie upałów obserwuje się również pogorszenie funkcjonowania zwieraczy strzyków na skutek niedoboru makroelementów odpowiedzialnych za prawidłową pracę mięśni, co przy zwiększonej presji patogenów środowiskowych, dla których wysokie temperatury są sprzyjającymi warunkami rozwoju, powoduje łatwiejsze wnikanie bakterii do kanału strzykowego i częstsze przypadki Mastitis oraz wyższy poziom komórek somatycznych w stadzie. Zalecam w tym okresie stosowanie mieszanki Bestermine Lato wraz mieszanką #Bestermine Somi, która zapewnia wysoką odporność i wspiera mechanizmy obronne wymion.

Główną przyczyną cichej rui u krów jest przede wszystkim deficyt energii w początkowej fazie laktacji, wpływający na rozwój pęcherzyków jajnikowych oraz poziom estrogenów odpowiedzialnych za manifestację rui. Istotne są również niedobory składników mineralnych, witaminy A oraz nieprawidłowe zbilansowanie białka i energii w dawce. Do pogorszenia objawów rui mogą przyczynić się również czynniki środowiskowe, niezwiązane z żywieniem, takie jak brak ruchu i mało światła lub śliskie posadzki w oborach wolnostanowiskowych. Ze względu na złożoność zagadnienia, jakim jest rozród bydła, zachęcam do kontaktu z doradcą żywieniowym De Heus, który pomoże Panu zdiagnozować problem i prawidłowo zbilansować dawkę żywieniową na okres wczesnej laktacji. A w razie potrzeby dostosuje odpowiednią mieszankę mineralno-witaminową, poprawiającą manifestację rui oraz skuteczność zacieleń.

Życica może stanowić bardzo dobry dodatek do lucerny w momencie zakładania nowego lucernika. Szczególnie krótkotrwałe życice, jak westerwoldzka czy wielokwiatowa, są dobrym rozwiązaniem pozwalającym zmniejszyć zachwaszczenie młodej lucerny i poprawić jakość i ilość plonów w pierwszym roku użytkowania. W takim przypadku dodatek życicy westerwoldzkiej lub wielokwiatowej nie powinien przekraczać 5 kg nasion na hektar. Stosując takie rozwiązanie należy także zaniechać nawożenia azotowego, aby nadmiernie nie stymulować wzrostu traw, gdyż są one bardzo konkurencyjne dla młodych roślin lucerny.

Polecamy mieszankę B&G-4 #Milkway #Universal. Na ciężkich gliniastych glebach często podczas większych opadów deszczu mogą tworzyć się zastoiska wody. W takim wypadku należy zastosować mieszankę o głębszym systemie korzeniowym, odporniejszą na niekorzystne warunki glebowe. Mieszanka B&G-4 Milkway Universal (? https://bit.ly/2zwufdT) zawiera w swoim składzie aż 30% kostrzewy łąkowej, która doskonale sobie radzi w trudnych warunkach glebowych i posiada głębszy system korzeniowy. Mieszanka ta nadaje się do użytkowania przemiennego: kośno-pastwiskowego, dlatego możemy zastosować ją na pastwiskach, gdzie występują trudniejsze warunki glebowe.

Na łąki trwałe polecane są wieloletnie mieszanki traw oparte na kostrzewach i tymotce łąkowej z koniczyną czerwoną ➡ B&G-11 Milkway Complex (https://bit.ly/2y18oKM) lub bez dodatku roślin motylkowych ➡ B&G-7 Milkway Water NutriFibre (https://bit.ly/2WuAd7L). W uprawie polowej dobrze sprawdzają się mieszanki oparte na życicach na stanowiskach optymalnie wilgotnych, w takim wypadku polecamy krótkotrwałą (2-3 lata użytkowania) mieszankę ➡ B&G-2 Milkway Tetra (https://bit.ly/2yI8tn6) lub mieszankę wieloletnią ➡ B&G-4 Milkway Universal (https://bit.ly/2YXWHzx). W przypadku uprawy polowej na gruntach suchych, ale o wysokim odczynie pH, polecamy mieszankę traw z lucerną ➡ B&G-3 Milkway Protein (https://bit.ly/3fMZj9h) lub na słabszych stanowiskach mieszankę z dodatkiem odpornej kupkówki pospolitej ➡ B&G-8 Milkway Structo (https://bit.ly/3624pKA). Wszystkie polecane mieszanki nadają się do produkcji kiszonki i sianokiszonki najwyższej jakości.

Ze względu na duży wydatek minerałów i witamin, wraz z produkowanym mlekiem krowy wysokowydajne mogą być szczególnie narażone na ich niedobór. Duże znaczenie odgrywa jakość pasz stosowanych w żywieniu i suplementacja mineralno-witaminowa. Najlepszym sposobem i zarazem najbardziej efektywnym jest wykonanie analizy makro i mikroelementów pasz objętościowych stosowanych w dawce, a następnie zbilansowanie ich przy zastosowaniu norm dla krów mlecznych, dobierając mieszankę mineralną najlepiej uzupełniającą niedobory tej konkretnej dawki. Dzięki takiemu rozwiązaniu krowy otrzymają składniki mineralne, których w dawce brakuje i są przyczyną problemów zdrowotnych w stadzie. Pomocą służą doradcy żywieniowi De Heus posiadający obszerną wiedzę oraz niezbędne oprogramowanie pozwalające efektywnie zbilansować minerały w dawce. W celu doboru odpowiedniej mieszanki mineralno-witaminowej może Pan posłużyć się również wskazówkami zawartymi w folderach informacyjnych opisujących, jak w poniższej tabeli, konkretne problemy w stadzie, wynikające z niedoborów składników mineralnych lub witamin oraz polecane produkty, których skład został opracowany tak, by te niedobory uzupełnić. Zachęcamy do lektury naszych folderów informacyjnych i kontaktu z naszymi doradcami, którzy na pewno pomogą Panu w doborze odpowiedniej mieszanki mineralnej.

W przypadku opisanego gospodarstwa dobrym rozwiązaniem do wykorzystania pastwiskowego będzie mieszanka B&G-6 Milkway Super (? https://bit.ly/2VLmJ63) natomiast do produkcji siana wysokiej jakości polecamy mieszankę B&G-3 Milkway Protein (? https://bit.ly/2xpwuPb). Warto dodać, że w przypadku zastosowania nasion konwencjonalnych w gospodarstwie ekologicznym należy wystąpić z wnioskiem (dostępnym tutaj: https://bit.ly/2RGTdgo) o zgodę na takie użycie.

W okresie zimowym, kiedy krowy żywione są paszami objętościowymi z przewagą kiszonki z kukurydzy, niedobory białka w dawce podstawowej są znaczne i wymagają uzupełnienia większą ilością pasz wysokobiałkowych z dużą ilością białka łatwo trawionego w żwaczu lub kiszonkami z traw i motylkowych. Duże znaczenie ma w tym przypadku jakość tych kiszonek, wynikająca głównie z fazy zbioru. Wcześnie zebrane trawy i lucerna mają wyższą zawartość białka i dzięki temu dobrze uzupełniają dawkę dużą ilością kiszonki z kukurydzy, można w ten sposób znacznie ograniczyć użycie pasz wysokobiałkowych, uzyskując właściwy poziom białka w dawce oraz prawidłowy poziom mocznika. W sezonie pastwiskowym, kiedy dawki zawierają dużą ilość zielonek bogatych w białko łatwo rozkładane w żwaczu, poziom mocznika wzrasta – konieczne jest wtedy uzupełnianie dawki w skrobię, która pozwala mikroorganizmom żwacza dobrze wykorzystać łatwostrawne białko. Powyższe informacje są wskazówkami, które pomogą w utrzymaniu prawidłowego poziomu mocznika, warto jednak skontaktować się z doradcą żywieniowym firmy De Heus, który na podstawie informacji o stadzie i paszach dostępnych w gospodarstwie pomoże Panu precyzyjnie zbilansować wszystkie parametry, dawki oraz dobrać odpowiednie pasze treściwe. Dzięki dobrze zbilansowanym dawkom krowy będą zdrowe a produkcja bardziej ekonomiczna.

Po konsultacji ze specjalistami z Barenbrug Polska, możemy polecić mieszankę BG-6 Milkway Super. Odmiany użyte w tej mieszance charakteryzują się dużą odpornością na zalegającą pokrywę śnieżną i były testowane w górzystych regionach Szwajcarii i Słowacji, ale przede wszystkim są z powodzeniem uprawiane w Polsce w rejonach górskich, m.in. Sudetów czy Beskidu Śląskiego. ?Więcej informacji znajdzie Pan na stronie Barenbruga: ? https://bit.ly/342Gl9u .