Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody

Wiosna 2017

Wiosna, która przyszła do nas dość szybko w tym roku pozwoliła na szybsze wysianie nawozów azotowych, z uwagi na wyższą średnią dobową amplitudę temperatur. Na użytku ‘Helena’ podano ok. 100kg saletry amonowej końcem marca, a w najbliższym czasie dodatkowo uzupełnimy braki potasu, nawozem z dodatkiem siarki i magnezu (ok. 100kg nawozu). Dawkę azotu powielimy w kwietniu z uwagi na to, że młode siewki życicy już zaczynają się dość mocno ukorzeniać, przez co mogą konkurować z pozostałymi gatunkami traw o światło i wodę. Natomiast należy pamiętać, że zbyt duża dawka nawozów azotowych wpłynie niekorzystnie na młodą trawę, gdyż stara ruń może zagłuszyć młode siewki. Na podsiewanej kwaterze nie będziemy wykorzystywać nawozów zawierających fosfor, gdyż jego zasobność w glebie jest bardzo wysoka.

Galeria zdjęć

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!