Jak zarabiać na produkcji mleka?

7216226836_6d179722d6_k.jpg

Hodowcy inwestują w rozwój gospodarstw, by zwiększyć zysk z produkcji i ograniczyć nakłady pracy. Powstaje coraz więcej nowych, świetnie wyposażonych obór. Ich wyposażenie obejmuje sprzęt najnowszej technologii: stacje paszowe, roboty udojowe i inteligentne systemy zarządzania stadem. Stwarza to optymalne warunki dla rozwoju produkcji i wydajności mlecznej, dzięki czemu na produkcji mleka można zarabiać więcej. Pomimo szybko rozwijającej się technologii, hodowcy nadal mają trudności z obliczeniem zysków z produkcji i analizy kosztów. Wynika to z niewłaściwego modelu zarządzania stadem. Często zapomina się o zbieraniu istotnych danych, takich jak koszt żywienia jednej krowy, koszt żywienia na produkcję 1 litra mleka, czy też zużycie paszy treściwej na wyprodukowanie 1 litra mleka.

Skrupulatna analiza stada pozwala określić mocne i słabe strony gospodarstwa oraz wspiera hodowców w podejmowaniu najlepszych decyzji. Pomocnym narzędziem do zbierania i analizowania danych jest MMM (Margin Monitor Milk). Rozwiązanie to wprowadziła na rynek kilka lat temu firma De Heus. MMM w prosty sposób pomaga hodowcom obliczyć koszty żywienia, zyski z produkcji mleka, oraz wskazać możliwe punkty do poprawy zwiększające rentowność gospodarstw.Wieloletnie doświadczenie i wiedza specjalistów De Heus zostały docenione przez wielu hodowców, których doradcy żywieniowi wspierają w efektywnej produkcji mleka. Specjaliści De Heus wykonują kilkanaście kalkulacji zysków dziennie. 

Wieloletnie doświadczenie i wiedza specjalistów De Heus zostały już docenione przez wielu hodowców, których doradcy żywieniowi wspierają w efektywnej produkcji mleka.

Margin Monitor Milk to skuteczne narzędzie do analizy kosztów i efektywności żywienia. Dzięki danym z analizy wielu stad krów mlecznych w Polsce i możliwości porównania osiąganych wyników, wciąż da się zauważyć duże różnice w zysku/marży między poszczególnymi gospodarstwami indywidualnymi. Sięgają one nawet 30 zł od krowy dziennie. Świadczy to o dużym potencjale wzrostu w gospodarstwach, których zysk od krowy jest nadal na niskim poziomie.

Sytuację najlepiej obrazuje przykład kalkulacji wykonanej na podstawie danych MMM z analizy średnich zysków żywienia w roku 2019, osiąganych przez 25% gospodarstw o najwyższym zysku (35,6 zł/krowę/dzień) i 25% gospodarstw o najniższym zysku (21,4 zł/krowę/dzień).

W przypadku dwu gospodarstw liczących średnio rocznie 100 krów w doju, przy różnicy zysku wynoszącym 14,2 zł/krowę/dzień (35,6-21,4zł) roczny zysk/marża gospodarstwa osiągającego słabsze wyniki będzie niższy o 518 300 zł! (14,2 zł*100szt.*365dni). W gospodarstwach mlecznych zysk/marża z produkcji mleka musi pokrywać koszty inwestycji, odchowu młodzieży, utrzymania krów zasuszonych i stanowić stabilne źródło dochodu dla hodowcy. 

MMM uczy polskich hodowców, jak zarabiać na mleku. Wskaźnik zysku to przychód z mleka pomniejszony o koszty żywienia. W skład tych kosztów wchodzą nakłady poniesione na produkcję pasz własnych, kiszonek oraz środki przeznaczone na zakup pasz i dodatków. Nie uwzględnia pozostałych kosztów (media, wypłaty dla pracowników, koszty kredytów itp.)

MMM pozwala kontrolować między innymi:

 • zużycie paszy treściwej i produktów ubocznych na produkcję 1 l mleka,
 • całkowity koszt żywienia krowy w stadzie,
 • koszt żywienia do 1 l mleka.

Ten ostatni wskaźnik w wielu przypadkach znacznie się waha – od 0,40 do nawet 0,80 zł na 1 l mleka.

Dla doradców żywieniowych De Heus bardzo ważnym wskaźnikiem jest efektywność dawki – informuje ona ile kilogramów mleka krowa wyprodukowała z 1 kg pobranej suchej masy dawki.

Poziom efektywności dawki może świadczyć m.in. o prawidłowo zbilansowanej dawce, zarządzaniu czy jakości pasz objętościowych. Krowy otrzymujące prawidłowo zbilansowaną dawkę w początkowej fazie laktacji, potrafią wyprodukować ponad 1,5 litra mleka z 1 kg pobranej suchej masy dawki, natomiast krowy w późnej fazie laktacji znacznie mniej (czasami poniżej 1 litra)  dlatego tak ważny jest prawidłowy rozród, zapewniający utrzymanie niskiego, średniego dnia laktacji w stadzie.

Mając do dyspozycji wiele informacji obliczonych na podstawie analizy MMM można świadomie decydować o poprawie tych kluczowych dla zysku z produkcji.

Analizy MMM pokazują, że koszty żywienia stanowią od 28 do 60% kosztów w gospodarstwie i mają olbrzymi wpływ na zysk z mleka. Jak widać na powyższym grafie, im wyższa jest średnia produkcja mleka w stadzie, tym większy jest zysk gospodarstwa.

Margin Monitor Milk wykers.png

Margin Monitor Milk pozwala obliczyć znacznie więcej istotnych wskaźników, które pomagają w efektywny sposób produkować mleko. Wskazuje silne i słabe strony produkcji oraz obszary, które wymagają poprawy. Świadomość słabości jest niezwykle ważna. Można je poprawić i dzięki temu dalej się rozwijać i tym samym więcej zarabiać.

 • Barenbrug Polska Sp. z o. o.
  ul. Sowia 15
  62-080 Tarnowo Podgórne Polska
 • www.barenbrug.pl
 • De Heus Sp. z o.o.
  ul.Lotnicza 21B
  99-100 Łęczyca
 • www.deheus.pl
 • Corteva Agriscience™
  ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
  00-728 Warszawa
 • www.corteva.pl
 • CLAAS Polska sp. z o.o.
  ul. Świerkowa 7, Niepruszewo
  64-320 Buk
 • www.claas.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Nie czekaj, zapisz się do programu i odbierz darmowe Vademecum użytków zielonych! Dołącz do programu