Profesjonalne rozwiązania żywieniowe

Kiszonka 1.jpg

Filozofia żywienia krów mlecznych, wypracowana w De Heus, oparta jest na ściśle określonych programach. Powiązane ze sobą, tworzą kompleksowe rozwiązanie dla biznesu produkcji mleka. Podstawą profesjonalnego żywienia bydła jest precyzyjne bilansowanie dawki pokarmowej. Aby było to możliwe, konieczna jest znajomość wartości pokarmowej stosowanych pasz objętościowych w gospodarstwie.   

Ocena kiszonki w gospodarstwie

Analiza kiszonki rozpoczyna się już w momencie pobrania próby do analizy. Wstępnie oceniany jest pobrany materiał oraz jakość całej pryzmy czy silosa kiszonki. Pobrane próby powinny być reprezentatywne czyli oddawać faktycznie wartość całego zakiszonego materiału. W tym celu doradcy De Heus przechodzą szkolenia z zakresu pobierania prób przy użyciu odpowiedniego sprzętu.  

Doświadczony doradca żywieniowy, np. z De Heus, umie ocenić jakość kiszonki i orientacyjnie określić podstawowe parametry żywieniowe już w gospodarstwie.

Wizualnie oceniane jest ubicie kiszonki i szczelność okrycia pryzmy oraz sprawdzane są miejsca występowania zagrzybienia i obecności grzybów pleśniowych. Sprawdzana jest także temperatura kiszonki. W dalszej kolejności, szacując zawartość suchej masy, oceniany jest kolor i zapach. Zapach materiału określa jak przebiegała fermentacja, czy jest obecny kwas masłowy, jak dużo może być kwasu octowego i amoniaku. Zebrane informacje mówią nam o ogólnie pojętej jakości kiszonki oraz, co ważne, wskazują na spodziewane pobranie przez zwierzęta. W przypadku słabej jakości kiszonki doradca, oceniając organoleptycznie pryzmę, wie ile maksymalnie kilogramów takiej kiszonki może kalkulować w dawce.

Wyniki oceny organoleptycznej w pewnym przybliżeniu określają zakres parametrów w kiszonce. Prowadzona, nawet przez doświadczonego doradcę, ocena jest zawsze orientacyjna i nie może zastąpić oceny laboratoryjnej.

Ocena laboratoryjna kiszonek LaboExpert   

LaboExpert to profesjonalna analiza składników pokarmowych kiszonek. Wraz poziomem parametrów kiszonki hodowca otrzymuje tzw. pakiet „zarządzania kiszonką” przy pomocy które może odnieść się do średnich wyników danej kiszonki uzyskanych w Polsce oraz zalecanych poziomów składników pokarmowych. Pakiet „zarządzania kiszonką” pozwala określić poprawność procesu zakiszania  i wskazać słabe strony kiszonki co może być wykorzystane w zakiszaniu kolejnego materiału.

Najważniejszymi parametrami wszystkich kiszonek są zawartość suchej masy i  ilość materii organicznej oraz jej strawność. Im wyższa zawartość materii organicznej tym wyższe pozostałe parametry pokarmowe. Poziom pH, amoniaku oraz ilość kwasu octowego i mlekowego  to wskaźniki jakości kiszonek, które mówią czy kiszonka ma potencjał do zagrzewania się.

Kiszonka z kukurydzy to pasza energetyczna. Skrobia ziaren kukurydzy determinuje wartość energetyczną tej kiszonki, ale nie tylko. Około 50% masy kiszonki z kukurydzy to liście i łodygi, które również wnoszą pewną wartość energetyczną. W tym celu wykonuje się oznaczenie strawności materii organicznej. Niewiele laboratoriów ją oznacza. Branie pod uwagę strawności z tabel jest dużym ryzykiem, ponieważ w praktyce mamy do czynienia z dużą zmiennością strawności, od 68 do 78%. Stawność w dużej mierze zależy od fazy zbioru kukurydzy. Równie ważnym parametrem kiszonki z kukurydzy jest procentowy udział skrobi chronionej w ogólnej skrobi. Skrobia chroniona to czysta energia glukogenna, mówiąca nam o potencjale produkcji glukozy niezbędnej do produkcji laktozy mleka.   

Kiszonka z traw przez wielu hodowców i doradców jest upatrywana jako źródło białka. Jednak, białko w kiszonce z traw to nie wszystko. Zebrana młoda trawa ma wysoką strawność materii organicznej i  zawiera dużo cukrów. Wysoki poziom tych parametrów gwarantuje wysoką wartość energetyczną. Hodowcy, którzy koszą trawy przed kłoszeniem i po krótkim podsuszeniu zbierają ją do pryzmy, uzyskują nawet 950 VEM (energia produkcji mleka) w kilogramie suchej masy. W czasie zakiszania traw cześć białka zostaje przekształcona do amoniaku, który wskazuje spodziewaną ilość mocznika w mleku.

Bardzo ważnym parametrem kiszonki z traw jest ilość popiołu. Popiół to minerały rośliny, ale zbyt wysoki jego udział mówi o zanieczyszczeniu zakiszonego materiału ziemią. Podwyższona ilość popiołu zawsze obniża białko i wartość energetyczną kiszonki. W ocenie kiszonki z traw często posługujemy się także ilością włókna surowego. Jak interpretować ilość włókna? Jedno gospodarstwo pożąda dużej ilości włókna w trawach, inne z kolei dąży do pozyskania traw do zakiszania o niskim włóknie. Wspólnym dla wszystkich rozwiązaniem jest oznaczanie ilości ligniny. W kiszonkach powinniśmy dążyć do jej jak najmniejszego udziału, ze względu na fakt nie wykorzystywania jej przez przeżuwacze.

Kiszonka z lucerny jest źródłem wartościowego i taniego białka. Głównym źródłem białka są liście a w małym stopniu łodyga lucerny. Zbyt długie podsuszanie lucerny po skoszeniu jest ryzykowne ze względu na utratę liści na lucerniku. Nie powinno się dopuścić do kwitnienia lucerny. Kwitnienie oznacza gwałtowny wzrost NDF i ligniny (tzw. drewnienie łodyg) czego efektem jest szybki spadek białka. Odpowiedni czas koszenia, szybkie podsuszanie i dobre ubicie materiału do zakiszenia pozwala uzyskać białko kiszonki z lucerny znacznie powyżej średniej krajowej 165 g/kg suchej masy. Oprócz białka, kiszonka z lucerny zapewnia dawce pokarmowej strukturę tak niezbędną do prawidłowego przeżuwania i swoistego buforowania treści żwacza.       

 • Barenbrug Polska Sp. z o. o.
  ul. Sowia 15
  62-080 Tarnowo Podgórne Polska
 • www.barenbrug.pl
 • De Heus Sp. z o.o.
  ul.Lotnicza 21B
  99-100 Łęczyca
 • www.deheus.pl
 • Corteva Agriscience™
  ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
  00-728 Warszawa
 • www.corteva.pl
 • CLAAS Polska sp. z o.o.
  ul. Świerkowa 7, Niepruszewo
  64-320 Buk
 • www.claas.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Nie czekaj, zapisz się do programu i odbierz darmowe Vademecum użytków zielonych! Dołącz do programu